Vem syns och hörs?

Dagarna kring den 8 mars brukar kvinnor få extra mycket uppmärksamhet i media, sedan går det snabbt tillbaka till det ”normala”. Vanligtvis är det ungefär 75 % män och 25 % kvinnor som syns och hörs i media. Representationen är snedfördelad Läs mer…

1 mars

Rättviseförmedlingen firar 5 år i dag och det är premiär för den här bloggen. Här kommer jag främst att skriva om inkluderande kommunikation utifrån ett brett perspektiv. Vill lyfta fram personer, projekt, satsningar, publikationer, tips och fakta som kan inspirera Läs mer…