Kommunicera hållbart

I morse var jag på ett frukostseminarium där David Orlic, vice vd på Volontaire, pratade om hur företag bör gå till väga för att kommunicera mer hållbart. Han menar att trovärdighet och relevans är det centrala för att företag ska lyckas nå ut och bli framgångsrika.

”Allt fler företag pratar allt mindre om sin produkt och allt mer om sin roll i samhället. När det görs på ett trovärdigt och långsiktigt sätt, blir det också lönsamt. Men om det är påklistrat, får det ofta helt motsatt effekt.”

Företagen bör identifiera ett större syfte och driva en relevant fråga, som även är viktig för kunderna. David Orlic presenterade en metodik med tre frågor, som företag bör ställa sig: Vad vill vi förändra? Vilka andra tycker att det är viktigt? Vem spelar huvudrollen? Dessutom kan företaget inte bara vara för något, utan behöver även vara emot något. Ett svenskt exempel som nämndes var Oatly.

Andra exempel på företag som redan arbetar med hållbar kommunikation:  Dove, som utmanar kvinnliga skönhetsideal. Patagonia, vars budskap till kunden är att köpa färre plagg. Warby Parker, som utbildar blivande glasögonförsäljare i fattiga länder. Toms, som snarare säljer en affärsidé än produkter.

David Orlic förutspår att vi kommer att se flera misslyckade försök de närmaste åren, men också många exempel på företag som framgångsrikt kommunicerar mer hållbart.