föreläsning

Inkluderande kommunikation handlar om att göra medvetna val i det visuella och skrivna uttrycket utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv. Det handlar om att frångå begränsade normer och stereotyper som exkluderar och istället öppna upp för individens förutsättningar och behov, ofta i enlighet med företagets CSR-arbete..

Vilka syns och hörs i media? Hur skildras män och kvinnor? Finns det skillnader i valet av bild och text? Vilka karaktärsdrag tillskrivs till exempel företagare och chefer? Avslutas med användbara tips på hur företaget/organisationen kan komma igång med sin inkluderande kommunikation.

Föreläsningen skräddarsys alltid utifrån målgrupp. Längd 20-60 minuter.
Hör av dig för mer information eller boka ett förutsättningslöst möte:

anita@replaymedia.se

Ett par röster från deltagare:
”Intressant och tänkvärd föreläsning.”
”Strålande! Engagerande! Tydligt!”