Inkluderande kommunikation

cropped-folk-bakifrån-svart1.jpg

 

Inkluderande kommunikation är en viktig del i att framtidssäkra sin organisation – att exempelvis stärka varumärket, attrahera och behålla den bästa kompetensen, leva upp till förväntningar som olika intressenter har och tillgodose kunders krav. Att kommunicera inkluderande handlar om att frångå begränsade normer och stereotyper som exkluderar och istället öppna upp för individens förutsättningar och behov. Det handlar om att möjliggöra så att fler i målgruppn känner sig inkluderade.