föreläsningar | utbildningar

Mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag. Det handlar om att framtidssäkra sin organisation. En viktig del i detta är att kommunicera inkluderande. Det handlar om att att frångå begränsade normer och stereotyper som exkluderar och istället öppna upp och möjliggöra så att fler känner inkluderande.

Anita Utterström föreläser och utbildar i inkluderande kommunikation. Utbildningen ger ökad kunskap och konkreta verktyg för att effektivt komma igång. Fakta  varvas med praktiska övningar och användbara tips.

Både föreläsningar och utbildningar skräddarsys efter kundens behov och önskemål.