Värdskap och inkluderande kommunikation

En vuxen man och en flicka hälsar lekande på varandra. De är i ett rum med bokstäver. Bokstaven H syns i framkant.Närbild på pennor i olika färger som bildar en cirkel med spetsarnaEn ung man sitter vid ett skrivbord i ett rum fyllt med bokstäver. Bokstaven K syns i framkant
På ett öppet frukostseminarium den 6 maj föreläste Malin Valentin, museichef, Postmuseum och Anita Utterström, replay media om värdskap och inkluderande kommunikation. Bland deltagarna fanns personer från exempelvis kultursektorn, kommunikationsbranschen, besöksnäringen, vård och omsorg samt flera entreprenörer.

Malin Valentin, Postmuseum, föreläser

Malin Valentin, Postmuseum

Malin Valentin berättade om Postmuseums resa – från bottenplacering till årets klättrare. Hon beskrev varumärkets och värdskapets avgörande roll i utvecklingen av mötet med museibesökare, mötesgäster, shopkunder, skolklasser och inte minst medarbetarna. Mycket inspirerande att höra hur de lyckats höja både kundupplevelsen och arbetsglädjen.

Anita Utterström föreläser

Anita Utterström, replay media

Anita Utterström berättade om hur inkluderande kommunikation är en viktig del i att framtidssäkra sin organisation, visade exempel på hur det ser ut idag och vad som konkret kan göras för att komma igång.

Förenklat uttryckt handlar inkluderande kommunikation om att inte kommunicera per automatik, utan istället göra medvetna val med ett genus- och mångfaldsperspektiv. I dag när mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag och organisationer finns ett ökat krav på att kommunicera enhetligt, trovärdigt och med relevans. Inkluderande kommunikation är en viktig metod för att åstadkomma detta.