Boka en föreläsning

GemPusselglobPennor_by_Capture Queen

En föreläsning skräddarsys alltid utifrån uppdragsgivarens behov och målgrupp. Längden kan anpassas från 20 till 60 minuter.

Exempel på föreläsningar:

  • Kommunicera mer inkluderande – om det visuella och skrivna uttrycket utifrån ett genus- och mångfaldsperspektiv
  • Så kommer du igång med inkluderande kommunikation
  • Vilka syns och hörs i media? Hur skildras män respektive kvinnor?
  • Inkludera mera – om att kommunicera hållbart

Alla föreläsningar innehåller tydliga exempel, användbara tips och visar på hur du konkret kan komma igång med att kommunicera mer inkluderande.

Inkluderande kommunikation handlar om att att frångå begränsade normer och stereotyper som exkluderar och istället visa på mångfald i sin kommunikation, ofta i enlighet med företagets CSR-arbete. I dag när mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag och organisationer finns ett ökat krav på att kommunicera enhetligt, trovärdigt och med relevans. Inkluderande kommunikation är en viktig metod för att skapa detta.

Hör gärna av dig för mer information eller boka ett förutsättningslöst möte

anita@replaymedia.se

Ett par röster från deltagare:
”Intressant och tänkvärd föreläsning.”
”Strålande! Engagerande! Tydligt!”