tjänster

replay media kan genom sitt nätverk ta helhetsansvar för både stora och små uppdrag, specifika uppgifter och i olika roller. Vi har 25 års erfarenhet av såväl strategisk som operativ kommunikation i både traditionella och nya mediekanaler.

Vi erbjuder:

  • kommunikationsstrategi
    – analys, strategi, genomförande, utvärdering.
  • konceptutveckling
  • projektledning
  • redaktionellt innehåll
  • PR

Vi erbjuder även föreläsningar om stereotyper och inkluderande kommunikation, samt workshops och utbildningsdagar hos företag och organisationer som vill utveckla sin kommunikation ur ett genus- och mångfaldsperspektiv, det vill säga kommunicera inkluderande.