utbildning

Mångfald, samhällsansvar och hållbarhet är centrala begrepp i de flesta företag. Det handlar om att framtidssäkra sin organisation – att exempelvis stärka varumärket, attrahera och behålla den bästa kompetensen, leva upp till förväntningar som olika intressenter har och tillgodose kunders krav. Det finns ett ökat krav på att kommunicera enhetligt, trovärdigt och med relevans. En viktig metod för att åstadkomma detta är inkluderande kommunikation.

replay media erbjuder kompetenshöjande workshops och halv- eller heldagsutbildningar hos företag och organisationer som vill utveckla sin kommunikation ur ett genus- och mångfaldsperspektiv. Utbildningen ger ökad kunskap och konkreta verktyg för att effektivt komma igång med sin inkluderande kommunikation. Fakta  varvas med praktiska övningar och användbara tips.

Både workshop och utbildning skräddarsys efter kundens behov och önskemål.

Hör av dig för mer information:
anita@replaymedia.se

Ett par röster från deltagare:
”Tydligt och tankeväckande!”
”Jättebra och mycket intressant! Det märks att du är engagerad.”